Περιγραφή

Yes, het is eindelijk zo ver... dacht hij:

Onze allergekende Kris (Hulkske voor de kenners) is vandaag een jaartje ouder, en dat wil hij NATUUUUUUUURLIJK zelf gaan vieren in zijn eigen favoriete clubke.

Waar is dus da feestje ? In de Gercellinos natuurlijk is da feestje....

en U had beloofd om te komen, dus ook doen hé hihi...

xxx