Περιγραφή

Το ζευγάρι μπορεί ωα φέρει και ένα άτομο μαζί του