Περιγραφή

Το ζευγάρι μπορεί vα φέρει και ένα άτομο μαζί του