Περιγραφή

Musica latino americana farà da padrona della serata....la musica piu recente , piu ballata e piu cantata.... sempre mixata dal Nostro Special PINO DJ